کنکور 98

کوچکترین ردپای دایناسور دنیا کشف شد

محققان کوچکترین ردپای دایناسور دنیا را در کره جنوبی کشف کرده اند. طول این ردپای 110 میلیون ساله، حدود یک سانتیمتر است.

کوچکترین ردپای دایناسور دنیا کشف شد

محققان کوچکترین ردپای دایناسور دنیا را در کره جنوبی کشف کرده اند. طول این ردپای ۱۱۰ میلیون ساله، حدود یک سانتیمتر است.

به گزارش خبرگزاری  مهر به نقل از نیواطلس، مجموعه ای از ردپاهای ۱۱۰ میلیون ساله متعلق به دایناسورهایی به اندازه یک گنجشک در کره جنوبی کشف شده است.

 آنتونی رامیلو از دانشگاه کوئینزلند در این باره می گوید: طول این ردپاهای جدید فقط یک سانتیمتر است. این بدان معناست که آنها به دایناسورهایی بسیار کوچک تعلق دارند.

 این مجموعه کوچکترین ردپای دایناسور در جهان است. محققان با توجه به شکل ردپا متوجه شده اند آنها به دایناسورها تعلق دارند.

دایناسورهای رپتو فقط دو انگشت پای خود را روی زمین قرار می دادند و انگشت سوم آنها مانند پنجه گربه جمع می شد.

رپتورها دایناسورهایی در اندازه های کوچک تا متوسط  بوده اند که با دو پا حرکت می کردند. این دایناسورهای گوشتخوار دستانی با سه انگشت داشته اند.

در اصل پروفسور کیونگ سو کیم از دانشگاه ملی چینجو این ردپاها را کشف کرد. به گفته محققان احتمال دارد این ردپاها به یک بچه رپتور متعلق باشد اما با این وجود آنها کوچکترین ردپاهای دایناسوری کشف شده به حساب می آیند.

این گونه از دایناسور Dromaesaurformipes rarus نام دارد.

منبع :