می دانی اولین بار چه کسی ذره بین را ساخت !؟

ابن هیثم از دانشمندان سرشناس ایرانی، اولین دانشمند فیزیک نور در جهان است، که در زمینه شناخت نور و قانون‌های شکست و بازتاب آن نقش مهمی ایفا کرده‌است. ابن هیثم پدر علم فیزی

می دانی اولین بار چه کسی ذره بین را ساخت !؟

ابن هیثم از دانشمندان سرشناس ایرانی، اولین دانشمند فیزیک نور در جهان است، که در زمینه شناخت نور و قانون‌های شکست و بازتاب آن نقش مهمی ایفا کرده‌است. ابن هیثم پدر علم فیزیک نور و آغاز کننده تحولاتی که بعدها به ساخت دوربین عکاسی ، دوربین سینما و ساخت پرژکتور پخش فیلم شد، تلاش زیادی در شناخت فیزیک نور انجام داد. او رساله‌ای(کتاب) درباره نور نوشت و ذره‌بین را ساخت. به نسبت زاویه تابش و زاویه شکست نور(نور با عبور از یک محیط به محیز دیگر ،بسته به نوع محیط ها منحرف می شود.) پی برد و اصول تاریکخانه را شرح داد و در مورد قسمت‌های مختلف چشم بحث کرد. رسالهء نور ابن هیثم نفوذ زیادی در اروپا گذاشت.

تصویری از ابن هیثم