موتورسیکلتی که با پرینتر سه بعدی ساخته شد

یک موتور سیکلت برقی با پرینتر سه بعدی ساخته شده است. تمام بخش‌های این وسیله نقلیه از جمله چرخ‌های آن پرینتی هستند.

موتورسیکلتی که با پرینتر سه بعدی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  ماشابل، به تازگی یک موتور سیکلت الکتریکی به نامNERA با کمک پرینتر سه بعدی ساخته شده است.

البته این موتور سیکلت در حقیقت یک نمونه اولیه است.

موتورسیکلت مذکور از ۱۵ قطعه پرینتی ساخته شده و با یک موتور الکتریکی کار می کند. باتری این وسیله نقلیه در بدنه آن کار گذاشته شده است.

همه قسمت های موتورسیکلت به غیر از اجزای الکتریکی آن از جمله تایرها و چارچوب، قسمتی که چرخ و محور جلوی موتورسیکلت را به بدنه وصل می کند و صندلی، با کمک پرینتر سه بعدی ساخته شده اند.  علاوه بر آنکه فرایند تولید این موتورسیکلت بسیار جالب و یگانه است، تایرهای بدون باد و سپرهای انعطاف پذیر آن نیز جلب توجه می کنند.

منبع :