عادت‌هایِ خوبِ مطالعه

با برنامه‌ریزی درس بخوانید زیرا این کار درس خواندن را تبدیل به یک عادت مفید می‌کند.

عادت‌هایِ خوبِ مطالعه
 • درس هر روز را همان روز بخوانید.

 • با برنامه‌ریزی درس بخوانید زیرا این کار درس خواندن را تبدیل به یک عادت مفید می‌کند.

 • در فواصل زمانی کوتاه درس بخوانید تا از خستگی زودرس جلوگیری نمائید.

 • درس خواندن در محیطی مناسب در عملکرد شما بسیار موثر است.

 • سعی کنید با نشاط و انگیزه درس بخوانید، زیرا نشاط در مطالعه باعث افزایش تمرکز و یادگیری می‌شود.

 • وضعیت جسمی خودتان را در زمان مطالعه و موقع برنامه‌ریزی در نظر بگیرید.

 • هر روز به مرور مباحث مطالعه شده در همان روز بپردازید.

 • حتما برای مطالعه هدف داشته باشید.

 • نا امیدی دشمن یادگیری است. با امید پیش بروید.

 • خوب درس بخوانید و زیاد درس بخوانید. کمیت مطالعه نکته‌ی بسیار مهمی است.

 • به امید موفقیت همه دانش آموزان پرتلاش و ساعی