چرا اعتبارسنجی؟

درصورتیکه نتایج سوالات اعتبارسنجی ، با نتایج درصد آن درس در آزمون فعلی دانش آموز مغایرت زیاد داشته باشد، رتبه و تراز در کارنامه درج نمی‌شود.

چرا اعتبارسنجی؟

گرایش به تقلب در برخي از دانش آموزان به دلايل مختلفي مانند تحت فشار قرار گرفتن از طرف اوليا و... صورت مي گيرد،كانون برای از بين رفتن اين احتمالات   در آزمون ها از راهكاري بسيار هوشمندانه با عنوان اعتبارسنجي استفاده كرده است.

اعتبارسنجی يا همان  راستی آزمایی ، سوالاتي است كه در روز آزمون جدا از دفترچه سوال به دانش آموزان مقاطع دهم،يازدهم و دوزادهم داده مي شود. در هر آزمون براي هر مقطع مذكور ،سوالاتي از يك درس كه صبح جمعه نام درس اعلام مي شود،طراحي شده و دريك برگه جدا از دفترچه آزمون به دانش آموز تحويل داده مي شود. پاسخ گویی باین سوالات برای صدور کارنامه الزامی است .

درصورتیکه نتایج سوالات اعتبارسنجی ، با نتایج درصد آن درس در آزمون فعلی دانش آموز مغایرت زیاد داشته باشد، رتبه و تراز در کارنامه درج نمي شود.