چگونه؟!

هر دانش‌آموز باید با برنامه‌ریزی پیش برود و برنامه‌ی خود را به صورت مکتوب داشته باشد.

چگونه؟!

هر دانش‌آموز باید با برنامه‌ریزی پیش برود و برنامه‌ی خود را به صورت مکتوب داشته باشد تا پس از چند آزمون بتواند عملکرد گذشته‌ی خود را ببیند، تصحیح و جبران کند و برای آینده برنامه‌ریزی کند.

برای مثال باید بداند  با چه ساعت مطالعه ای چه تراز و درصدی کسب کرده و برای ازمون های بعد چه کند؟

نکته ی دیگر اینکه ما برنامه ی یک هفته ی خود را به صورت یک عکس ازخود میتوانیم ببینیم و در عکس متوجه کک و مک های برنامه ی خود میشویم؛ایا پیر شده ایم(ساعت مطالعه ی کم)!؟

ایا برناممون با هدفمون همخوانی داره؟

حالا میتونیم به خودمون بیشتر برسیم ساعت مطالعه وتعداد تست را افزایش بدیم و خودمون رو تو عکس بعدی جوون کنیم