آمادگی آزمون 2 آذر- دوازدهم گرافیک (خط در گرافیک)

نکات مربوط به درس خط در گرافیک- منطبق با آزمون 2 آذر

آمادگی آزمون 2 آذر- دوازدهم گرافیک (خط در گرافیک)

دانش آموز گرامی، در فایل پی دی اف ضمیمه شده، نکات مربوط به درس خط در گرافیک، منطبق با آزمون 2 آذر، دسته بندی و خلاصه شده است.