کهگیلویه و بویر احمد افتتاح 12مدرسه اهدایی بنیاد قلم چی

دوازده مدرسه بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در 12روستای استان کهگیلویه و بویر احمد، هفته آینده طی روزهای شنبه و یکشنبه 26 و 27 آبان ماه افتتاح و بهره برداری می‌شود.

کهگیلویه و بویر احمد افتتاح 12مدرسه اهدایی بنیاد قلم چی

دوازده مدرسه بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در 12روستای استان کهگیلویه و بویر احمد، هفته آینده طی روزهای شنبه و یکشنبه 26 و 27 آبان ماه افتتاح و بهره برداری می شود.

این مدارس شامل دبستان 6 کلاسه روستای راک در شهر دهدشت با ۳۳۰ مترمربع زیربنای فضای آموزشی و دبستان 3کلاسه روستای بی سیدون در شهر قلعه رئیسی با زیربنای 130مترمربع فضای آموزشی و همچنین 10 مدرسه یک کلاسه هرکدام با زیربنای 22 متر مربع فضای آموزشی در 10 روستای این استان است.

شایان ذکر است علاوه بر 10 مدرسه یک کلاسه اهدائی بنیاد قلم چی به دانش آموزان روستاهای صعب العبور استان کهگیلویه و بویراحمد، 20 مدرسه یک کلاسه دیگر نیز از سوی بنیاد قلم چی به زودی در روستاهای این استان آماده بهره برداری خواهد بود.کهگیلویه و بویر احمد افتتاح 12مدرسه اهدایی بنیاد قلم چی

دبستان قلم چی روستای راک
کهگیلویه و بویر احمد افتتاح 12مدرسه اهدایی بنیاد قلم چی

دبستان قلم چی روستای بی سیدون
کهگیلویه و بویر احمد افتتاح 12مدرسه اهدایی بنیاد قلم چی

مدارس کانکسی اهدایی بنیاد قلم چیمنبع :