تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (1)

تحلیل سؤالات نادرست و بدون پاسخ بخش اصلی پروسه‌ی تحلیل آزمون مرا تشکیل می‌داد.

تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (1)

فاطمه صالحین، رتبه‌ی 10 ریاضی ایثارگران از دامغان

2 سال کانونی بود و در 43 آزمون برنامه‌ای شرکت کرد

تحلیل سؤالات نادرست و بدون پاسخ بخش اصلی پروسه‌ی تحلیل آزمون مرا تشکیل می‌داد. شناخت پیدا کردن از سؤالات نادرست و علت‌یابی آن باعث می‌شد در مطالعات بعد از آزمون برای رفع اشکال و مرور  مباحث برنامه داشته باشم. ثبت اشتباهات در کتاب خودآموزی و مرور آن‌ها در آزمون‌های بعدی نقش گام آخر برای تکمیل تحلیل آزمون و تکمیل یادگیری را برایم داشت.

فاطمه صالحین، رتبه‌ی 10 ریاضی ایثارگران


کیمیا طهماسبی، رتبه‌ی 7 انسانی منطقه‌ی 3 از قروه

3 سال کانونی بود و در 63 آزمون برنامه‌ای شرکت کرد

کار تحلیل آزمون از عصر جمعه و دریافت کارنامه‌ی کشوری از سایت کانون آغاز می‌شد. در ادامه ابتدا سؤالات نادرست را به‌دقت تحلیل می‌کردم و به این تحلیل جامع سؤالات مشخص‌شده در جلسه‌ی آزمون مانند سؤالات شک‌برانگیز و سؤالات با یادگیری ناقص اضافه می‌شد. سؤالاتی که اهمیت آن برایم ملموس‌تر بود در همان جلسه‌ی آزمون علامت‌گذاری می‌کردم. تعدادی از این سؤالات آزمونی بنا به تشخیص خودم وارد جزوه‌ای می‌شد تا نکات آن را بعداً نیز با دقت مرور کنم. در درس‌های مهم‌تری مانند ادبیات و عربی اختصاصی سؤالات درست آزمون را نیز به طور کامل تحلیل می‌کردم. در آزمون‌های جامع به دلیل اهمیت آن، همه‌ی سؤالات را با متن کتاب مرور می‌کردم. تحلیل آزمون استراتژی‌های آینده برای نوع مطالعه و حل تست درس‌ها را برایم روشن می‌کرد.

کیمیا طهماسبی، رتبه‌ی 7 انسانی منطقه‌ی 3


محمدرضا بهمنی، رتبه‌ی 6 تجربی منطقه‌ی 3 از کهنوج

3 سال کانونی بود و در 38 آزمون برنامه‌ای شرکت کرد

در گام اول و پس از دریافت کلید آزمون، سؤالات نادرست و بدون پاسخ را دسته‌بندی می‌کردم و در این دو گروه از سؤالات، یک بار دیگر به حل آن‌ها می‌پرداختم. در صورت حل ناموفق سؤال در این مرحله و در شرایطی که دیگر در جلسه‌ی آزمون نبودم آن را به عنوان یکی از بخش‌های یادگیری ناقص مشخص کرده و برای یادگیری کامل برنامه‌ریزی می‌کردم. اشتباهاتی که در جلسه‌ی آزمون مشخص می‌شوند تأثیرگذارترین بخش آزمون برای افزایش کیفیت یادگیری هستند.

محمدرضا بهمنی، رتبه‌ی 6 تجربی منطقه‌ی 3

امیرحسین کیومرثی، رتبه‌ی 1 هنر منطقه‌ی 3 از شیروان

1 سال کانونی بود و در 22 آزمون برنامه‌ای شرکت کرد

با دوستانم که در گروه تجربی بودند در جلسه‌ی آزمون حاضر می‌شدیم و چون امتحان ما نیم‌ساعت زودتر به اتمام می‌رسید در همان فرصت نیم‌ساعته، کار تحلیل آزمون را انجام می‌دادم. در ماه‌های پایانی سال اهمیت تحلیل آزمون برایم چندین برابر شد و زمان بیش‌تری به آن اختصاص می‌دادم. تحلیل آزمون نقش مؤثری در افزیش تدریجی میانگین درصدهایم در درس‌های اختصاصی داشت.

امیرحسین کیومرثی، رتبه‌ی 1 هنر منطقه‌ی 3