زندگی سراسر فرصت یادگیری است

یادگیری به کلاس درس و صفحات کتاب‌های درسی خلاصه نمی‌شود. تمام عرصه‌های زندگی ما فرصت‌های یادگیری است‌.

زندگی سراسر فرصت یادگیری است

مسئله این است: یادگیری را چگونه یاد بگیریم؟

یادگیری به کلاس درس و صفحات کتاب‌های درسی خلاصه نمی‌شود. تمام عرصه‌های زندگی ما فرصت‌های یادگیری است‌؛ مانند پیاده‌‌روی در ساحل دریا و جنگل یا بازدید از یک بنای تاریخی و میراث فرهنگی. به طور کلی هر رویداد طبیعی، فرهنگی و هنری، نظیر باز و بسته شدن بال‌های یک پرنده در پرواز، ما را با این پرسش رو‌به‌رو می‌سازد که «این چیست و چرا هست؟» پرسشی که شور و شوق پژوهش کردن را در ما برمی‌انگیزد و ما را به فکر کردن وامی‌دارد. از همین روست که گفته‌اند پرسیدن مهم‌تر از پاسخ دادن است. پرسیدن یعنی گفت‌وگو باید کرد. تأثیرگذارترین روش یادگیری گفت‌وگوست. گفت‌وگو با پدر، مادر، برادر، خواهر یا دوستان هم‌کلاسی در خانه و مدرسه و در هر زمان و مکان بوی شکفتن می‌دهد و از آن مهم‌تر گفت‌وگو با تمرین و تکرار به باارزش‌ترین مهارت در زندگی تبدیل می‌شود.