با برنامه‌ی راهبردی دبستان آشنا شوید

آشنایی با ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی از ابتدای سال تحصیلی به شما کمک می‌کند تا اهمیت اجرای دقیق برنامه را در هر مرحله بدانید.

با برنامه‌ی راهبردی دبستان آشنا شوید

با برنامه‌ی راهبردی دبستان آشنا شوید

آشنایی با ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی از ابتدای سال تحصیلی به شما کمک می‌کند تا اهمیت اجرای دقیق برنامه را در هر مرحله بدانید. برنامه‌ی‌ راهبردی آزمون‌های گروه دبستان شامل 7 پروژه است:

پروژه‌ی اول: تعیین سطح

پروژه‌ی دوم: آغاز نیم‌سال اول

پروژه‌ی سوم: پایان نیم‌سال اول

پروژه‌ی چهارم: آزمون‌های ویژه

پروژه‌ی پنجم: آغاز نیم‌سال دوم

پروژه‌ی ششم: دوران تقویت و مرور آموخته‌ها

پروژه‌ی هفتم: پایان نیم‌سال دوم

تعریف یک پروژه چیست؟

به مجموعه‌ی آزمون‌هایی که در مدت‌زمان معین، هدف مشخصی را دنبال می‌کنند «پروژه» می‌گویند. مثلاً آزمون‌های 20 مهر، 4 آبان و 18 آبان با شروع نیم‌سال اول، شما را برای یادگیری مطالب ابتدایی کتاب درسی آماده می‌کنند یا در پروژه‌ی سوم با مرور مطالب پایانی نیم‌سال دوم، برای امتحانات پایان نیم‌سال آماده می‌شوید.

میزان پیشروی مطالب در هر آزمون چگونه است؟

کل مطالب هر نیم‌سال به 8 قسمت تقسیم می‌شود که در هر آزمون به اندازه‌ی یک‌هشتم مطالب یک نیم‌سال در کتاب درسی جلوتر می‌رویم.

اعداد نوشته‌شده در نمودار پیشروی به چه معناست؟

این اعداد نشان می‌دهد که از هر مبحث چند سؤال در دفترچه‌ی آزمون از شما پرسیده می‌شود.


اگر به هر دلیلی نتوانستیم مطالب یک آزمون را بخوانیم تکلیف مطالب خوانده‌نشده چیست؟

می‌توانید در آزمون‌های بعد جبران کنید. هر آزمون شامل دو بخش است: بخش مرور و بخش جدید. از آن‌جا که ممکن است دانش‌آموزان به هر دلیلی از برنامه عقب بیفتند، در هر پروژه یک ایستگاه جبرانی وجود دارد؛ یعنی در آن آزمون می‌توانید کل مطالب قبلی را مرور کنید. آیا می‌توانید از روی جدول بالا، ایستگاه‌های جبرانی را پیدا کنید؟

آیا این برنامه با برنامه‌ی مدرسه هماهنگ است؟

برنامه‌ی راهبردی با برنامه‌ی مدرسه‌ی شما هماهنگ است و دچار سردرگمی نمی‌شوید.

برنامه‌ِی راهبردی شامل کدام درس‌هاست؟

شامل درس‌های ریاضی، علوم، فارسی، مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان است و تعداد سؤالات و زمان پاسخ‌گویی به سؤالات هر درس نیز در دفترچه‌ی سؤال مقطع شما چاپ شده است.

حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی