دوازدهم ریاضی : جزوه نکات هندسه 3_ماتریس ها_آزمون 2 آذر

جزوه نکات مهم هندسه 3 آزمون 2 آذر 97 مبحث ماتریس‌ها و کاربرد‌ها ویژه دوازدهم ریاضی

دوازدهم ریاضی : جزوه نکات هندسه 3_ماتریس ها_آزمون 2 آذر

دوازدهم ریاضی : جزوه نکات هندسه 3_ماتریس ها_آزمون 2 آذر


درسنامه آموزشی و نکات مهم هندسه 3 آزمون 2 آذر 97


مبحث : ماتریس ها و کاربردها ( صفحات 27 الی 31 کتاب درسی )


دانلود از طریق فایل های ضمیمه

نسترن زارع