شناسایی مکانیزم ژنتیکی کنترل کننده شکل میوه‌ها و سبزیجات

محققان دانشگاه جورجیا واقع در آمریکا یک مکانیزم ژنتیکی جدید شناسایی کردند که شکل میوه‌ها و سبزیجات را کنترل می‌کند.

شناسایی مکانیزم ژنتیکی کنترل کننده شکل میوه‌ها و سبزیجات
محققان دانشگاه جورجیا واقع در آمریکا یک مکانیزم ژنتیکی جدید شناسایی کردند که شکل میوه ها و سبزیجات را کنترل می کند.

در این تحقیقات مشخص شد برخی از مسیرهای ژنتیکی کنترل بیشتری روی تقسیم سلولی و اندازه سلول ها در فرایند رشد میوه و رسیدن آن دارند و برخی دیگر از مسیرهای ژنتیکی فرآیند رشد را تا قبل از گل دهی هدایت می کنند.
محققان پیش از این مسیرهای ژنتیکی عامل تعیین شکل گوجه را شناسایی کرده بودند و کار خود را با این فرضیه آغاز کردند که ممکن است تمام میوه ها و سبزیجات از مکانیزم مشابهی برای تعیین شکل بهره ببرند.
سلول های گوجه به صورت ردیفی یا ستونی تقسیم می شوند و این نحوه تقسیم، شکل آن را تعیین می کند. در جریان تحقیقات مشخص شد گیاهان دیگری از جمله انواع هندوانه، خیار و سیب زمینی نیز از مکانیزم مشابهی در تقسیم سلولی استفاده می کنند. در بررسی های بیشتر مشخص شد حتی شکل دانه ها و برگ های برنج نیز بر اساس مکانیزم مشابهی مشخص می شود.
محققان در تحقیقات قبلی دنباله ژنتیکی کنترل کننده نحوه تقسیم سلولی و اندازه سلول ها را شناسایی کرده بودند. اکنون توانستند دنباله ژنتیکی مشابهی را در سایر میوه ها و سبزیجات نیز شناسایی کنند.
محققان امیدوارند با ادامه این تحقیقات بتوانند مسیرهای ژنتیکی عامل رشد اندام ها را در تمام گونه های گیاهی شناسایی کنند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Communications منتشر شده است.

منبع :