خلاصه زیست سال دهم مختص آزمون 2 آذر

خلاصه زیست سال دهم مختص آزمون 2 آذر به قلم رتبه برترها

خلاصه زیست سال دهم مختص آزمون 2 آذر

 

 خلاصه رتبه برترها


سلام کنکوری های پرتلاش


مطلب زیر خلاصه ای از مطالب زیست سال دهم و مختص آزمون 18 آبان (دوازدهمی ها) می باشد.

حتما قبل از آزمون یا قبل شروع مطالعه سنگین این درس، از این خلاصه استفاده نمایید.


نویسنده: بهاره اخوت- دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران


فایل های ضمیمه