ارزیابی سطح سوالات آزمون 18 آبان دوازدهم گرافیک

دانش آموز گرامی، سطح دشواری سوالات آزمون 18 آبان در زیر بررسی و فایل شامل دشوارترین و ساده‌ترین سوالات و سوالات دام ضمیمه شده است.

ارزیابی سطح سوالات آزمون 18 آبان دوازدهم گرافیک

با توجه به جدول زیر، بیشترین درصد پاسخ صحیح (57%)، مربوط به درس خط در گرافیک و پس از آن به ترتیب، درس های مبانی تصویرسازی (50%)، تاریخ هنر جهان (49%) و پایه و اصول صفحه آرایی (45%) بوده است. در مقایسه با دو آزمون قبل، این درصد برای درس خط در گرافیک افزایش داشته که ساده ترین درس آزمون 18 آبان به شمار می رود. همچنین، بیشترین درصد پاسخ غلط (22%) مربوط به درس پایه و اصول صفحه آرایی است که با کمترین درصد پاسخ صحیح بین چهار درس این آزمون (45%)، دشوار ترین درس آزمون 18 آبان به شمار می رود.

به طور میانگین، حدود نیمی از دانش آموزان در این آزمون به سوالات پاسخ صحیح داده اند.

همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید، در درس مبانی تصویرسازی  17 نفر، درس های تاریخ هنر جهان و پایه و اصول صفحه آرایی هر دو 3 نفر و در درس خط در گرافیک 2 نفر موفق به پاسخگویی 100% که بیشترین درصد پاسخگویی همه ی درس های این آزمون بوده شده اند.

تعداد سوالات دام در آزمون 18 آبان به شرح زیر است:

در فایل پی دی اف ضمیمه، ساده ترین و دشوار ترین سوالات این آزمون به همراه سوالات دام و توضیحات لازم ارائه شده اند :

رویا حسنی
ارسال شده توسط : رویا حسنی