شیوه‌های مؤثر مرور اطلاعات

چند دقیقه وقت بگذارید و مطالبی را که یاد گرفته‌اید بلافاصله پس از یادگیری مرور کنید. این کار کمک می‌کند تا بفهمید که مطالب را یاد گرفته‌اید یا خیر.

شیوه‌های مؤثر مرور اطلاعات

چند راهکار ساده برای به خاطر آوردن طولانی‌مدت اطلاعات:

1. مرور بلافاصله: چند دقیقه وقت بگذارید و مطالبی را که یاد گرفته‌اید بلافاصله پس از یادگیری مرور کنید. این کار کمک می‌کند تا بفهمید که مطالب را یاد گرفته‌اید یا خیر. این کار، مدت‌زمان مطالعه و یادگیری شما را در مرور بعدی کاهش می‌دهد. هنگام بازخوانی مطالب، مطالعه‌ی مؤثر را فراموش نکنید. به عنوان مثال هنگام بازخوانی مجدد شاید فقط نیاز باشد عنوان فصل و عناوین داخلی و نکات آموخته‌شده را مطالعه کنید.

  • 2. بازنویسی مطالب: بازنویسی و مرتب‌سازی یادداشت‌ها یک روش دیگر برای مرور اطلاعات است. این کار شاید به‌نوعی وقت تلف کردن به نظر برسد؛ اما نوشتن، یک روش مؤثر برای محکم کردن آموخته‌های شماست. تحقیقات نشان می‌دهد بازنویسی یادداشت‌ها کمک می‌کند به وضوح بیش‌تری در درک و یادگیری مطالب برسیم. یک روش برای بازنویسی اطلاعات، ترسیم نقشه‌ی ذهنی است. این کار به‌خصوص برای بازنویسی یادداشت‌ها و نکات کلیدی فوق‌العاده است؛ زیرا مجبور به برقراری ارتباط بین مفاهیم و موضوعات می‌شویم.

3. مرورهای مرتب و بابرنامه: انتقال اطلاعات به حافظه‌ی بلندمدت نیازمند سعی و تلاش است؛ بنابراین مهم است که اطلاعات به صورت مکرر مرور شوند. بهترین زمان‌های مرور یک روز، یک هفته و یک ماه بعد از اولین مرور است. بعد از این‌ها نیز هرچند یک‌بار باید مرور انجام گیرد. اطمینان حاصل کنید که یک جدول زمان‌بندی برای مرورهای خود تهیه کرده‌اید. این کار کمک می‌کند تا شما بدانید زمان مرور بعدی هر درس یا مطلب چه زمانی است.