کندخوانی و راهکارهای حل مشکل

زمانی که متنی را بلند می‌خوانید مطالب و اطلاعات از دهان به گوش و بعد به مغز می‌رسد؛ ولی اگر چشم‌خوانی کنید چشم مطلب را می‌بیند و مغز آن را درک می‌کند.

کندخوانی و راهکارهای حل مشکل

یکی از مشکلات عمده‌ی دانش‌آموزان، کندخوانی است که راه‌حل‌هایی را برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود:

علت اول: کلمه‌خوانی

راه‌حل: جمله‌خوانی

مغز با معنی و مفهوم سروکار دارد، نه با خود کلمات مثل صحبت کردن. تصور کنید مثلاً یک تایپیست که کلمه به کلمه از روی متن می‌خواند و تایپ می‌کند اگر پس از این‌که 2 صفحه تایپ کرد از او درباره‌ی متن سؤال کنید. او کم‌تر از 30 درصد مطالب را می‌تواند به خاطر آورد.

علت دوم: بلندخوانی

راه‌حل: چشم‌خوانی

زمانی که متنی را بلند می‌خوانید مطالب و اطلاعات از دهان به گوش و بعد به مغز می‌رسد؛ ولی اگر چشم‌خوانی کنید چشم مطلب را می‌بیند و مغز آن را درک می‌کند. می‌بینید که با چشم‌خوانیِ مطالب، مسیر کوتاه‌تری برای رسیدن به مغز را طی خواهد کرد.

علت سوم: لب‌خوانی

راه‌‌حل: چشم‌خوانی

تکان خوردن لب‌ها علاوه بر پایین آوردن سرعت باعث پایین آوردن تمرکز می‌شود.

علت چهارم: برگشت غیر شعاعی چشم به عقب

راه‌حل: خط بردن

ثابت شده است زمانی که مطلبی را می‌خوانیم چشم به طور غیر عادی برمی‌گردد و به کلمات قبل نگاه می‌کند. به وسیله‌ی خط بردن (دنبال کردن کلمات با انگشت، خودکار و...) این مشکل را برطرف می‌کنیم.