وضعیت سیستم ده‌دهی (چند از ده) آزمون 18 آبان97 فارغ‌‌التحصیلان

وضعیت سیستم ده‌دهی (چند از ده) آزمون 18 آبان 97 انسانی وضعیت سیستم ده‌دهی (چند از ده) آزمون 18 آبان 97 انسانی

وضعیت سیستم ده‌دهی (چند از ده) آزمون 18 آبان97 فارغ‌‌التحصیلان

وضعيت سيستم‌ ده‌دهي (چند از ده) آزمون 4 آبان 97 چهارم انسانی :

خانه‌هاي زرد به اين معني است كه سطح دشواري سؤال‌ها يك واحد از سطح دشواري ميانگين سؤال‌هاي كنكورهاي سه سال اخير دشوارتر بوده و رنگ قرمز به معني دو واحد دشوارتر است. از سوي ديگر رنگ سبز به معني يك واحد آسان‌تر و رنگ آبي به معني دو واحد آسان‌ترمي‌باشد. خانه‌هاي سفيد رنگ نيز انطباق آزمون با معيار كنكور را نشان مي‌دهند.محمد ابراهیم مازنی
تهيه شده توسط : محمد ابراهیم مازنی