دوازدهم ریاضی : جزوه ریاضیات گسسته_نظریه اعداد_آزمون 2 آذر

جزوه آموزشی و نکات مهم مبحث ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی ویژه آزمون 2 آذر 97 دوازدهم ریاضی

دوازدهم ریاضی : جزوه ریاضیات گسسته_نظریه اعداد_آزمون 2 آذر

دوازدهم ریاضی : جزوه ریاضیات گسسته_نظریه اعداد_آزمون 2 آذر


درسنامه آموزشی و نکات مهم ریاضیات گسسته ویژه آزمون 2 آذر 97


مبحث : آشنایی با نظریه اعداد ( صفحات 22 الی 25 کتاب درسی )


ویژه دوازدهم ریاضی


دانلود از طریق فایل های ضمیمه

نسترن زارع