کارنامه اشتباهات از زبان رتبه‌ی 8 کشور تجربی: امیررضا پاشاپور

در مقاله‌ی زیر، تجربه‌ی امیررضا پاشاپوریگانه، رتبه‌ی 8 کشور کنکور 96 در رشته‌ی تجربی، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران، در مورد کارنامه‌ها آمده است...

کارنامه اشتباهات از زبان رتبه‌ی 8 کشور تجربی: امیررضا پاشاپور

امیررضا پاشاپوریگانه، رتبه‌ی ۸ کشور کنکور ۹۶ در رشته‌ی تجربی، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران:

کارنامه اشتباهات، گنجینه ای از سوالات باارزش برای یادگیری پس از امتحان

هدف اصلی من از شرکت در آزمون های راهبردی، یادگیری بود و از این رو پس از برگزاری هر آزمون، چرایی اشتباهات خودم را در کارنامه اشتباهات جست و جو می کردم و دلایل اشتباهات خود اعم از اشتباهات محاسباتی، اشتباه وارد کردن جواب در پاسخنامه و سایر موارد را در دفترچه اشتباهات خود وارد می کردم و در دوران جمع بندی این دفترچه را قبل آزمون ها دقیق مطالعه می کردم تا مجددا دچار آن اشتباهات نشوم.

مزیت دیگر این کارنامه برای من، در دوران جمع بندی بود. در این دوران به دلیل ضیق وقت، نیاز به سوالاتی استاندارد اما محدود داشتم تا بتوانم پیش از شروع مطالعه، نقاط قوت و ضعفم را در درس های مختلف شناسایی کنم تا برای ادامه کار، نقشه راه برای انجام برنامه ریزی صحیح داشته باشم.

در نظر داشتن این نکته حائز اهمیت است که پشت هر یک از برنامه ها و امکانات کانون، ساعت ها تفکر و برنامه ریزی قرار گرفته است و دانش آموز موفق کسی است که از حداقل امکاناتی که در اختیارش قرار می گیرد، بیش ترین استفاده وبهره را ببرد.