سطح دشواری آزمون فارغ‌التحصیلان تجربی(18 آبان)

شیمی پیش آسان بوده، زیست پایه دشوار بوده و بقیه درس‌ها سطح دشواری متعادلی داشته اند.

سطح دشواری آزمون فارغ‌التحصیلان تجربی(18 آبان)

نکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

میانگین درصد پاسخ‌گویی و درصد دهک بالا (دهک بالا یعنی ده درصد تراز بالای شرکت کنندگان) آزمون فارغ‌التحصیلان تجربی بدین شرح بود:

سطح دشواری آزمون فارغ‌التحصیلان تجربی(18 آبان)

سیستم ده دهی این آزمون بدین شرح بود:

سطح دشواری آزمون فارغ‌التحصیلان تجربی(18 آبان)

شیمی پیش آسان بوده، زیست پایه دشوار بوده و بقیه درس‌ها سطح دشواری متعادلی داشته اند.