سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

بخشی از سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر تهران (که در تاریخ 18 آبان 97 برگزار شد) در زیر آمده است...

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

موضوع جلسه: ابزارهای کانون به ویژه "جعبه ابزار کارنامه"

آیا از همه ابزارهای آموزشی کانون استفاده می‌کنید؟

آیا از همه ی ابزارهای آموزشی کانون استفاده می کنید

با بعضی از ابزارهای آموزشی سال های جدید آشنا شوید و از آن ها بهره بگیرید

هدف گذاری با روش چند از 10

در دفترچه ی سوال های امسال قبل از پاسخ گویی به هر درس برای آن درس هدف گذاری چند از 10 را انجام می دهید . وقتی تصمیم بگیرید از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ خواهید داد استرستان کمتر خواهد شد و باتمرکز بیشتری به همان تعداد سوال که می توانید پاسخ خواهید داد

این امکان جدید به همه ی دانش آموزان ، حتی کسانی که قبل از آزمون ، هدف گذاری نکرده اند این امکان را فراهم می کند که در همان جلسه ی آزمون هم هدف گذاری را انجام دهید . هدف گذاری هم مثل برنامه ریزی و خودتنظیمی و فراشناخت ، مهارتی است که می توانید گام به گام بیاموزید . هدف گذاری در جلسه ی آزمون را تمرین کنید ومهارت خود را برای هدف گذاری گسترش دهید.

پیمانه ها ابزاری برای برنامه ریزی

امسال در برنامه ی راهبردی آزمون ها ، ابزار جدیدی برای برنامه ریزی قرار داده ایم ، پیمانه ها ابزاری است برای آن که زمان مطالعه ی خود را در فاصله ی دو هفته بهتر تنظیم کنید . هر پیمانه شامل بیست سوال از یک مبحث است که در کتاب های آبی پیمانه ای قرار داده ایم . به طور میانگین درس های اختصاصی و عمومی هر کدام شصت پیمانه جدید در هر آزمون دارند . اگر برای هر پیمانه نیم ساعت در نظر بگیرید برای دوهفته شصت ساعت و برای هر هفته به سی ساعت ( روزی 4 ساعت) زمان نیاز دارید تا پیمانه های ضروری را برای هر آزمون پاسخ دهید.

جلسه های پنج نفره در راه است

از 19 آبان ، جلسه های پنج نفره برای ارائه ی دستاوردها ی دانش آموزان در دو ماه گذشته و هدف گذاری و برنامه ریزی برای دوماه بعد آغاز خواهد شد. پشتیبانان و اولیا به دانش آموزان کمک می کنند تا برای جلسه ی پنج نفره ارائه های خود را آماده کنند . هر دانش آموز ارائه ی خود را در 4 قسمت آماده می کند

قسمت اول :دستاوردها ی شما در دوره ی گذشته چه بوده است ؟ آیا رشد تراز داشته اید ؟ کارنامه ی پروژه ای و مقایسه ی کارنامه های گذشته نشان می دهید که آیا پیشرفت تراز داشته اید ؟ اگر پیشرفت تراز داشتید یا نداشته اید به سراغ کارنامه ی پنج نوع درس هم بروید و بهترین درس هایتان را مشخص کنید ( نقاط قوت پایدار و نقاط قوت )

علاوه بر این دو مورد می توانید افزایش ساعات مطالعه یا پیشرفت درسی در امتحانات مدرسه را هم جزء دستاوردهای درسی خود در نظر بگیرید

قسمت دوم :روش هایی را که سبب موفقیت شما شده است توضیح دهید

دو قسمت اول مربوط به دو ماه گذشته ی شماست .و دو قسمت بعدی مربوط به دو ماه بعدی است

قسمت سوم :برای دوره ی دوماه بعدی هدف گذاری کنید . بهتر است هدف هایتان را خودتان بنویسید روی افزایش چند از ده در درس ها هدف گذاری کنید . در کدام درس هنا می خواهید پیشرفت کنید و چقدر ؟ روی افزایش تراز و یا روی نمره های امتحانی در نیم سال اول هم می توانید هدف گذاری کنید .

قسمت چهارم :راهکارهای رسیدن به هدف هایتان را مشخص کنید . با کدام روش ها می خواهید پیشرفت کنید . بهترین راهکارها ادامه دادن روش های خوب گذشته تان است . به روش های قبلی خودتان اهمیت بدهید و کارهای خوب قبلی خود را دست کم نگیرید

ارائه دادن یکی از مهارت هایی است که باید یاد بگیرید و بعدها در زندگی علمی و شغلی آینده تان از آن بهره خواهید برد

ارائه های شما در جلسه های پنح نفره ، پدرومادر و پشتیبان شما را در جریان پیشرفت ها و وضعیت واقعی شما قرار خواهد داد و سبب هدف مند تر شدن مطالعه و افزایش اعتماد به نفس شما می شود . از شما و پشتیبانان عزیز و اولیای گرامی می خواهیم که برای جلسه های پنج نفره ارائه های خود را آماده کنید . جلسه ی پنج نفره ، جلسه ای برای بیان دستاوردهای دانش آموزان است .

جعبه ابزار کارنامه ( کارنامه ی پروژه ای ، کارنامه ی 5نوع درس ،کارنامه ی هدف گذاری)

در میان جعبه ابزار کارنامه، از دو کارنامه ی پروژه ای و کارنامه ی پنج نوع درس می توانید برای بیان موفقیت ها و دستاوردهای خود در جلسه ی پنج نفره استفاده کنید .

از کارنامه ی هدف گذاری هم می توانید در هر آزمون برای آزمون بعد بهره بگیرید و نمره های چند از 10 خود را در هر آزمون با آزمون های قبل مقایسه کنید و برای آزمون بعدی هدف گذاری کنید

جعبه ابزارکارنامه هم ابزاری است که در صفحه ی شخصی در اختیار شماست و برای پیشرفت گام به گام شما تاثیر زیادی دارد .

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی


سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی


سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

دانش‌آموزان حاضر در جلسه‌ی نفرات برتر تهران (پسران)، در آزمون 18 آبان 1397 به همراه پشتیبان‌های ویژه با رتبه‌های تک‌رقمی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

دانش‌آموزان حاضر در جلسه‌ی نفرات برتر تهران (دختران)، در آزمون 18 آبان 1397 به همراه پشتیبان‌های ویژه با رتبه‌های تک‌رقمی


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

آیا از همه ابزارهای آموزشی کانون استفاده می‌کنید؟ ( قسمت اول - 30 دقیقه)
آیا از همه ابزارهای آموزشی کانون استفاده می‌کنید؟ ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
جعبه ابزار کارنامه (30 دقیقه)
رتبه های برتر از کدام امکانات جعبه ابزار کارنامه استفاده می کردند (26 دقیقه)