پشتیبانی ویژه شما توسط رتبه‌های برتر کنکور سراسری

مشاوره تحصیلی کنکور و پشتیبانی ویژه شما توسط رتبه‌های برتر کنکور سراسری - مشاوره خصوصی کنکور سراسری 98 - مشاور کنکور تجربی ، ریاضی و انسانی

پشتیبانی ویژه شما توسط رتبه‌های برتر کنکور سراسری

دانش آموزان گرامی و اولیای محترم

پشتیبان ویژه خود را از رتبه های برتر کنکور انتخاب کنید.


پشتیبان های ویژه رتبه های برتر کنکور امسال و سال های گذشته و  دانشجویان رشته های برتر دانشگاه های تهران هستند.


این دانشجویان حداقل 2سال دانش آموز کانون بوده اند.


برای ثبت نام 


 7 را به 5000116463 پیامک کنید.


برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله مشاوره تحصیلی کنکور با پشتیبان ویژه کانون را که در مورد وظایف مشاور خصوصی و ویژگی های یک مشاور خوب است ، مطالعه کنید .

مشاور کنکور تجربی ، ریاضی و انسانی