کنکور 98

استان‌های خراسان رضوی، کرمان و مازندران پیشرو در بورسیه

با آغاز سال تحصیلی جدید، تعداد بورسیه‌های بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در هفته دوم آبان ماه به 63 هزار نفر در کل کشور رسید.

استان‌های خراسان رضوی، کرمان و مازندران پیشرو در بورسیه

با آغاز سال تحصیلی جدید، تعداد بورسیه های بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در هفته دوم آبان ماه به 63 هزار نفر در کل کشور رسید.


زهرا علومی مسئول بورسیه با اشاره به استان هایی که از اردیبهشت سال جاری تاکنون بیشترین آمار ثبت نام دانش آموزان بورسیه را داشته اند، گفت: استان خراسان رضوی با 7418 دانش آموز بورسیه در جایگاه نخست و استان های کرمان با 4023 دانش آموز بورسیه و مازندران با 3706 دانش آموز بورسیه به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.

وی با معرفی نمایندگی های فعال در ثبت نام دانش آموزان بورسیه تصریح کرد: شهرهای تربت حیدریه با 1224 دانش آموز بورسیه، نیشابور با 882 دانش آموز بورسیه و سبزوار با 740 دانش آموز بورسیه در استان خراسان رضوی، جیرفت با 933 دانش آموز بورسیه در استان کرمان و شهرهای بابل با 742 دانش آموز بورسیه و ساری با 666 دانش آموز بورسیه در استان مازندران بیشترین تعداد ثبت نام بورسیه ها را تاکنون به خود اختصاص داده اند.

لازم به ذکر است استان خراسان رضوی در مدت مشابه سال گذشته نیز با تعداد 7800 دانش آموز بورسیه پیشتاز در بالاترین آمار میزان بورسیه دانش آموزان بود.

منبع :