یاسین شکرگزار (تراز7037): روایتی از کتاب عربی کنکور

در مطلب زیر، یاسین شکرگزار، یکی از دانش‌آموزان برتر رشته‌ی تجربی، با میانگین تراز 7037، از تجربه‌اش در استفاده از کتاب عربی کنکور گفته است:

یاسین شکرگزار (تراز7037): روایتی از کتاب عربی کنکور

در مطلب زیر، یاسین شکرگزار، یکی از دانش‌آموزان برتر رشته‌ی تجربی، با میانگین تراز 7037، از تجربه‌اش در استفاده از کتاب عربی کنکورگفته است:

یاسین شکرگزار (تراز7037): روایتی از کتاب عربی کنکور

کتاب عربی کنکور شامل درسنامه و تست های عربی دوره دوم متوسطه است.  این کتاب دارای درسنامه جامع و کاملی از هر درس با توجه به رویکرد کتاب عربی در نظام جدید و توجه بیشتر به ترجمه لغات و افعال است . در این کتاب سوالات از کنکور و آزمون های کانون انتخاب شده و برای پوشش کامل کتاب درسی تعدادی نیز توسط مولفان کتاب طراحی شده است . در این کتاب از مباحثی که کتاب آنها را خارج از چهارچوب خود می داند  تست طراحی نشده و کاملا منطبق با کتاب جدید است.

ویژگی های کتاب

1- از مطالب خارج از کتاب عربی سوال طراحی نشده و همگام با کتاب عربی سوالات طراحی و انتخاب شده اند برای مثال در بخش حروف ناصبه و جازمه کتاب درسی تغییرات انتهای افعال مضارع را خارج از اهداف خود دانسته و در این کتاب هم به آنها نپرداخته تا هماهنگی کاملی با کتاب داشته باشد.

2- در کتاب های درسی نظام جدید عربی  مباحثی حذف شده اند مانند انواع اعراب اسم ها که یکی از مطالب مهم و ثابت کنکور بوده است و در این کتاب هم به تبعیت از کتاب درسی تست های مربوط به این مباحث قرار نگرفته اند.

3- در درسنامه این کتاب مانند کتاب توجه خاصی به انواع فعل شده است بدین صورت که ابتدا فعل های جدید را در دو دسته بندی مجزا یعنی افعال مجرد و افعال مزید آورده و آنها را برای فاعل سوم شخص مفرد در زمان های مختلف صرف کرده.

4-  نکته دیگر درباره این کتاب که سبب تمایز آن از کتاب های مشابه می شود و بر ارزش آن می افزاید داشتن جمع و مفرد کلمات هر درس به صورت یک جدول در درسنامه همان درس است که این مطلب در حل تست ها به خصوص در بخش ترجمه که شاید مهمترین بخش تست های عربی کنکور باشد کمک شایانی به دانش آموزان می کند .


شما هم می توانید از طریق پشتیبان خود ، روایت خودتان از کتاب های کانون را ارسال کنید. مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24