خیرین فعال دانشگاه فنی و حرفه ای کشور تجلیل می‌شوند

نشست هم اندیشی برپایی نخستین همایش تجلیل از خیرین و حامیان فعال دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، روز یکشنبه 13 آبان 97 در ساختمان مرکزی بنیاد قلم چی برگزار شد.

خیرین فعال دانشگاه فنی و حرفه ای کشور تجلیل می‌شوند

نشست هم اندیشی برپایی نخستین همایش تجلیل از خیرین و حامیان فعال دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، روز یکشنبه 13 آبان 97 در ساختمان مرکزی بنیاد قلم چی برگزار شد.


در این نشست که مدیرعامل بنیاد ملی خیرین و حامیان دانشگاه فنی و حرفه ای، معاون دانشجویی و فرهنگی، مشاور بنیاد خیرین و مشاور امور بانوان دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و همچنین واقف و متولی و مسئولان بورسیه بنیاد  قلم چی حضور داشتند، سیاست ها و برنامه های محوری این همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر این اساس، برنامه ریزی اولیه برای برگزاری همایش تجلیل از خیرین و حامیان فعال دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در آستانه نیمه دوم سال تحصیلی دانشگاه ها (98-97) با هدف استمرار فعالیت و مشارکت خیرین برای رفع نیازهای آموزشی دانشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور و همچنین تعامل گسترده تر آنان با این دانشکده ها، با حمایت بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، انجام شد.

به گفته فوژان صباحی مدیرعامل بنیاد ملی خیرین و حامیان دانشگاه فنی و حرفه ای، از میان 175 دانشکده فنی و حرفه ای در 95 شهر کشور، در حال حاضر 130 خیر به صورت فعال در تامین فضاهای آموزشی، ساخت کارگاه ها و کتابخانه ها و سایر نیازهای آموزشی دانشکده ها مشارکت دارند که در این همایش از فعالان قدردانی به عمل خواهد آمد.


خیرین فعال دانشگاه فنی و حرفه ای کشور تجلیل می‌شوند


منبع :