چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

از میان کامنت‌های ارسالی شما عزیزان در سایت کانون ، چند نکته و پرسش مربوط به فصل سینتیک شیمیایی + یک سوال از فصل تعادل شیمیایی از شیمی پیش دانشگاهی که توسط رتبه‌های برتر

چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

با سلام .

از میان کامنت های ارسالی شما عزیزان در سایت کانون ، چند نکته و پرسش مربوط به فصل سینتیک شیمیایی + یک سوال از فصل تعادل شیمیایی از شیمی پیش دانشگاهی که توسط رتبه های برتر پاسخ داده شده اند + یک سوال کنکور 97 را برایتان آماده کرده ایم .

با آرزوی موفقیت در آزمون 18 آبان ...

همچنین عزیزانی که از بین زوج کتاب پایه ، شیمی 2 را انتخاب نموده اند می توانند از فایل زیر که مرتبط با خواص تناوبی عنصرها و ترکیب های یونی است استفاده نمایند :

چند پرسش و پاسخ از شیمی 2 (مناسب برای آزمون 18 آبان)


چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

چند نکته و پرسش و پاسخ از شیمی پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

تهیه شده توسط : محمد سنجری