چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم

عناصر بصری: عناصر بصری که پیش‌تر با آناه در مبانی هنر‌های تحسمی آشنا شدید را در این نسخه در طراحی صنعتی هم بررسی خواهیم کرد.

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم

عناصر بصری: عناصر بصری که پیش تر با آناه در مبانی هنر های تحسمی آشنا شدید را در این نسخه در طراحی صنعتی هم بررسی خواهیم کرد.

نقطه :

اولین عنصر بصری که مبدا پیدایش فرم است نقطه دارای انرژی است و وانرژی آن متراکم و درون آن نهفته است ، نقطه به عنوان  یک عنصر بصری میتواند برای نشان دادن فهوم تاکید مورد استفاده قرار بگیرد

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم


. با تکرار نقطه در ترکیب های بسیار متنوع و متعدد مفهوم ریتم بیان می‌شود

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم


. تجمع و تفرق نقطه ها در یک ترکیب جدید ، مفهوم انبساط ویا انقباض را نشان  میدهد .

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم


خط:

دومین عنصر بصری و تجسمی است که مهم ترین و شکل دهنده ی موضوعات هنری است . خط دارای انرژی تصویری فعال و متحرکی است که  به یک جهت ادامه دارد و قابل اندازه‌گیری و سنجش است. خاصیت روانی و بصری خط بستگی به انواع آن دارد و بسته به نوع خط که عمودی، افقی، اریب و یا منحنی باشد . احساس ایستایی و تعادل / سکون و آرامش/ محرک و مهیج و ناپایدار / نرمی و لغزندگی را الغا می‌کند.


چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم


چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتمسطح

مهم ترین جلوه سطح در هنر های کاربردی و نقش اساسی آن را در معماری میتوانیم بررسی کنیم. حجم های سه بعدی معماری به طور عمده در قسمت های خارجی و داخلی از سطح استفاده کرده و ارزش سطح را به و به نشان می دهند.

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم


حجم

سطحی که در فضا حرکت کند به وجود آورنده ی حجم خواهد بود . در واقع حجم همان نقطه ای است که از حالت سکون خارج شده و از تمام ابعاد پیرامون خود به جهات اطراف حرکت کرده و منبسط  شده است. برای شناختن احجام باید به فضای مثبت و منفی حجم ها توجه ویژه کنید. .

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم


بافت

از دیگر عناصر تجسمی که معمولا آن را با حس لامسه مرتبط می‌دانند .این عنصر معمولا از طریق دو قوه لامسه و بینایی قابل تشخیص هستند. بافت الگویی ویژه است از تکرار منظم و یا نامنظم چند عنصر بصری . بافت ها انواع مختلفی دارند که از آن جمله می توان به بافت های ساختاری و سطحی اشاره کرد و بافت های ساختاری نشان گر ماهیت و ساختار طبیعی ماده متشکله جسم اند ، مانند بافت طبیعی چوب . اما بافت های سطحی تنها به  عنوان لایه ای بر سطح محصول اضافه یا ایجاد می شوند . مانند بافت حاصل از آبکاری یا رنگ کاری.

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم


کاربرد رنگ در طراحی صنعتی:

در طراحی صنعتی رنگ محصول باید به گونه ای باشد که متناسب با عملکرد ، ویژگی های فردی و سلایق گروه هدف بوده ودر نهایت ارتباط مناسبی با مخاطب برقرار کند. رنگ هر عنصر میتوناد به دو صورت هماهنگ یا متضاد با رنگ سایر اجزا ی سیستم انتخاب شود.  مثلا در جاهایی که لازم است شی با محیطاطراف خود ادغام شود ، میتوان از رنگ هخای هم خانواده که از نظر اشباع روشنی با رنگ اصلی متنایب اند استفاده کرد ، مثلا بهتر است رنگ تجهیزات نظامی متناسب با بافت جغرافیایی و پوشش گیاهی منطقه مورد نظر  باشد . و از سوی دیگر رنگ ها ی متضاد باریاچیز هایی که حتی از دو رهم باید قابل تشخیص باشند استفاده میشوند. مثلا دکمه زرد یا قرمز قطع اضطراری برق روی بدنه سبز رنگ دستگاه تراشکاری. همچنین وجود کنتراست رنگی و اندزه ای در علائم هشدار دهنده.

لباس به رنگ خاکستری تیره ، مشکی ویا آبی سبز  شخص را موفق و. آکاه و جدی نشان می دهند.

پیراهن سفیدو ساده نشانگر وجود احترام و رسمیت میباشد.

پیراهن بژ و یا رنگ های بسیار روشن و متمایل به سفید چهره ای کمی محافظه کار را نشان می‌دهند.

دیوار های آبی کم رنگ نسبت به سفید جلب توجه را بیشتر می کنند.

وسایل کار ارغوانی یا زرشکی محیط را مجلل جلوه  می دهند.

لباس افراد نظامی و پلیس معمولا آبی یا سبز تیره انتخاب می شود که نشانه قدرت و ابهت آنا می باشد.

در بیمارستان از ملحفه ها و لباس های سبز کم رنگ استفاده میشود که اثر تسکین دهنهده و آرامش بخش دارد.

در رستوران ها و اغذیه فروشی ها برای جلب توجه مشتری از رنگ قرمز و زرد در مبلمان و دکور استفاده میشود. در عین حال این ذنگ ها اشتها برانگیز و تشنه کننده نیز هستند.

در ورودی تونل ها و زیر گذر ها از نوار های مایل در جهت حرکت استفاده می شود که مکمل و متضاد یکدیگرند ، نتیجه این عمل بلند تر به نظر رسیدن سقف می باشد و از فشار وارد بر چشم بر هنگام وارد شدن به تونل کاسته می شود .

سوالات :

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله هفتم

پاسخ سوالات این نسخه در شماره 10 

گردآورنده : نسیم پوراحمد


مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24