فاطمه بخشی (تراز 5085) : روایتی از کتاب آبی منطق و فلسفه پایه

فاطمه بخشی از مشهد با میانگین تعراز 5058 به ویژگیهای کتاب آبی منطق و فلسفه اشاره می‌کند .

فاطمه بخشی (تراز 5085) : روایتی از کتاب آبی منطق و فلسفه پایه

فاطمه بخشی از مشهد با میانگین تعراز 5058 به ویژگی های کتاب آبی منطق و فلسفه اشاره می کند .

فاطمه بخشی (تراز 5085) : روایتی از کتاب آبی منطق و فلسفه پایه

در ابتدای هر فصل درخت دانش برای نظم بخشیدن به عنوان یک نقشه راهنمای  کلی از درس‌ها و مطالب آن بخش را در یک نگاه برای ما معرفی می‌کند به علاوه فهرست عناوین تعداد سؤالات هر درس را در قالب پیمانه‌های 10 و 20 مشخص شده است.


در آغاز هر درس مطابق متن کتاب درسی درس‌نامه‌هایی به صورت خلاصه و کامل آورده شده که نقش مؤثری در یادگیری و تکمیل نکات درسی دارد و من خودم شخصاً پس از مطالعه کتاب درسی از این درس‌نامه‌ها مطالعات خود را کامل می‌کنم.


در هر درس هم در کادری جداگانه تعداد کلماتی که مهم است و بارها تکرار شده مورد اشاره قرار گرفته و همچنین سؤالات شناسنامه‌دار به عنوان مهم‌ترین منبع تست در کتاب آبی فلسفه و منطق ذکر شده و هر تستی که در کتاب آبی مطرح شده صفحه مرتبط با کتاب درسی را مهم بیان کرده و در این کتاب سؤالات استاندارد است و در بخش انتهایی کتاب پاسخ‌نامه تشریحی و توضیحات کامل پاسخ سؤالات به عنوان آخرین مرحله یادگیری آورده شده و من  خودم در صورت پاسخ به یک تست پاسخ‌نامه آن را مطالعه می‌کنم. 

در مجموع کتاب خوب و نسبتاً کاملی است.