آیناز مهدی پور (تراز6685) : روایتی از دفتر برنامه ریزی

آیناز مهدی پور با میانگین تراز 6685 به ویژگی‌های دفتر برنامه ریزی اشاره کرده است .

آیناز مهدی پور (تراز6685) : روایتی از دفتر برنامه ریزی

آیناز مهدی پور از بجنورد با میانگین تراز 6685 به ویژگی های دفتر برنامه ریزی  اشاره کرده است .


دفتر برنامه‌ریزی برای من خیلی کمک می‌کند باعث می‌شود برنامه‌ریزی داشته باشم. به من نشان می‌دهد کدام درس را زیاد و کدام را کم خواندم و باعث می‌شود زمان مطالعه‌ام را بالا ببرم. 

هر وقت برنامه‌ریزی ندارم تراز من پایین می‌آید و اگر خیلی خوب برنامه‌ریزی کرده باشم ترازم بالا می‌آید و من به خواسته خود می‌رسم. 

او به من نشان می‌دهد کدام درس را باید بیشتر بخوانم و در کدام درس وقت بیشتری بگذارم او مثل یک دوست خوب مرا راهنمایی می‌کند.