روایتی از کتاب آبی زیست یازدهم تجربی از زبان ملیحه بنی اسدی

سوالات ترکیبی تحلیل تصاویر دی وی دی آموزشی جامع و ...

روایتی از کتاب آبی زیست یازدهم تجربی از زبان ملیحه بنی اسدی

ملیحه بنی اسدی از بیرجند کتاب آبی زیست یازدهم تجربی را برای معرفی انتخاب کرده است روایتی از کتاب آبی زیست یازدهم تجربی از زبان ملیحه بنی اسدیویژگی های کتاب

1-سوالات ترکیبی که در کنکور اهمیت زیادی دارد در این کتاب به خوبی آورده شده است برای مثال قسمت هایی از فصل تنظیم عصبی با فصل گردش مواد کتاب زیست دهم ترکیب شده است.

2-این کتاب دارای تست های کنکور سال های اخیر می باشد که این خود باعث می شود تا نکاتی را که مورد توجه طراحان کنکور بوده ، دریابیم و بیشتر به آنها  توجه کنیم.

3-زیست بدون تحلیل تصاویر هیچ معنایی ندارد...

این کتاب دارای تصاویر تکمیلی و همچنین تمامی نکات تصاویر کتاب درسی می باشد و همچنین تست های مربط به تصاویر در این کتاب آمده است که یادگیری را تکمیل می کند.

4- همچنین فیلم هایی که در DVD این کتاب آمده بسیار مفید و کارآمد است.


            شما هم می توانید نظرات و خاطرات خود را به صورت یک روایت از کتاب های کانون ارسال نمایید و جایزه بگیرید.