مائده ممشلو (تراز6250) : روایتی از کتاب آبی علوم هشتم

مائده ممشلو با میانگین تراز 6250 به ویژگی‌های کتاب آبی هشتم و هدف استفاده از آن اشاره کرده است.

مائده ممشلو (تراز6250) : روایتی از کتاب آبی علوم هشتم

مائده ممشلو با میانگین تراز 6250 به ویژگی های کتاب آبی هشتم و هدف استفاده از آن اشاره کرده است. 

مائده ممشلو (تراز6250) : روایتی از کتاب آبی علوم هشتم

ویژگی:

1ـ با استفاده از درخت دانش کتاب آبی می‌توانم نقاط قوت و ضعف خود را بفهم.

2ـ پاسخنامه تشریحی این کتاب در فهمیدن سؤال‌های سخت به من کمک می‌کند.

3ـ داشتن درسنامه و نکته‌های آن برای جمع‌بندی مطالب کتاب درسی به من کمک می‌کند.

4ـ نگاه کردن DVD که در پایان کتاب وجود دارد در رفع مشکلات و یادگیری بهتر مطالب به من کمک می‌کند.

5ـ داشتن آدرس در کنار هر سؤال باعث می‌شود در صورت متوجه نشدن با مراجعه به صفحة مورد نظر کتاب درسی آن موضوع را بفهمم. (شناسنامه‌دار بودن سؤالات)

6ـ یکی دیگر از ویژگی‌های این کتاب این است که برای همة دانش‌آموزان با هر سطح آموزشی، مناسب و کاربردی است.


علت استفاده من از این کتاب:

* این کتاب تأثیرخوبی در نمودار مطالعاتی من داشته است.

* چیدمان سؤال‌ها در هر بخش از سؤالات ساده شروع می‌شود و با سؤالات سخت‌ تر تمام می‌شود. این کار باعث می‌شود تا با مطالب آشنا شوم و به‌طور کامل در آن مبحث تسلط پیدا کنم و نیتجة بهتری در آزمون بگیرم.

* با استفاده از این کتاب توانستم ترازم را به 6400 برسانم.

* هدفگذاری من برای تراز این درس با استفاده دقیق از این کتاب: 6650


شما هم می توانید از طریق پشتیبان خود ، روایت خودتان از کتاب های کانون را ارسال کنید.