اعلام نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پزشکی آزاد

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت رشته‌های پزشکی این دانشگاه را اعلام کرد.

اعلام نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پزشکی آزاد

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند با مراجعه به نشانی www.azmoon.orgg از نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی این دانشگاه مطلع شوند.

داوطلبان ذخیره اعلام شده در ۱۱ مهر که در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل فرم شماره ۱۵ اقدام کرده و در هیچ یک از اعلام نتایج قبلی موفق به پذیرش نشده بودند می توانستند در تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی ثبت نام کنند.

منبع :