ارزیابی سطح سوالات آزمون 4 آبان دوازدهم گرافیک

دانش آموزان گرامی، سطح دشواری سوالات آزمون 4 آبان 97 در زیر، بررسی شده است.

ارزیابی سطح سوالات آزمون 4 آبان دوازدهم گرافیک

با توجه به جدول زیر، بیشترین درصد پاسخ صحیح (53%)، مربوط به درس مبانی تصویر سازی بوده، پس از آن پایه و اصول صفحه آرایی (47%) و درس های تاریخ هنر جهان و خط در گرافیک (هر دو 44%) به ترتیب، بیشترین درصد پاسخ صحیح را داشته اند. با در نظر گرفتن درصد پاسخ های صحیح، و با توجه به درصد پاسخ های غلط (22%) و سفید (34%) درس خط در گرافیک، این درس دشوار ترین و مبانی تصویرسازی با 17% پاسخ غلط و 30% سفید، ساده ترین درس این آزمون بوده است.

به طور کلی، میانگین درصد پاسخ صحیح به سوالات تمام درس ها 47% و میانگین درصد پاسخ های غلط حدود 20%  بوده و در نتیجه سطح سوالات این آزمون، متوسط بوده است.

ارزیابی سطح سوالات آزمون 4 آبان دوازدهم گرافیک

همان طور که در جدول زیر مشاهده می کنید، در آزمون 4 آبان، 25 شرکت کننده قادر به پاسخ گویی صحیح به 100% سوالات مبانی تصویرسازی بوده اند. در درس های پایه و اصول صفحه آرایی، تاریخ هنر جهان و خط در گرافیک به ترتیب 5، 4 و 1 نفر به 100% سوالات پاسخ صحیح داده اند. لازم به ذکر است که تعداد شرکت کننده های این آزمون 100 نفر بوده است.

ارزیابی سطح سوالات آزمون 4 آبان دوازدهم گرافیک

تعداد سوالات دام در این آزمون به شرح زیر است:

ارزیابی سطح سوالات آزمون 4 آبان دوازدهم گرافیک

در پایان، در فایل پی دی اف ضمیمه، به بررسی ساده ترین و دشوار ترین سوالات این آزمون به همراه سوالات دام و توضیحات لازم میپردازیم: