فیلم: روش مطالعه رتبه 10 منطقه 3 ریاضی در درس شیمی

در مقاله‌ی زیر، محمدامین حاجی‌خداوردیان، رتبه‌ی 10منطقه3، روش مطالعه‌اش را در درس شیمی بیان کرده است...

فیلم: روش مطالعه رتبه 10 منطقه 3 ریاضی در درس شیمی

سلام، لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمائید چه رتبه‌ای کسب کردید؟

محمد امین حاجی‌خداوردیان هستم از هشتگرد، رتبه‌ی 10 منطقه 3 رشته‌ی ریاضی.


شما گفته بودید درس شیمی در ابتدا برایتان نوسانی بوده و در این درس توانستید به مرور زمان به نتیجه‌ی بهتری برسید، در این گونه موارد دانش‌آموزان دوست دارند با روش شما آشنا شوند، روش خودتان را در این درس می‌فرمائید؟

در شیمی میانگین درصدم 30 درصد بود که با استفاده از فیلم‌های 3 سه‌دقیقه‌ای سایت کانون و استفاده از حاشیه نویسی خود کتاب درسی، با استفاده از نکاتی که در آزمون، غلط می‌زدم یا بلد نبودم را به صورتی حاشیه‌نویسی داخل کتاب می‌نوشتم و نکات را به صورت جداگانه در دفتری می‌نوشتم که در دوران جمع‌بندی از آن استفاده کردم و تاثیر خیلی مثبتی گذاشت و از میانگین درصد 30 به 76 رسیدم.


یک جمله در مورد کتاب آبی شیمی کانون می‌گویید؟

این کتاب چون به من خیلی کمک کرد، دستگیرنده‌ی خیلی خوبی برای دانش‌آموزان است.


اگر بخواهید یک جمله در مورد سه‌سطحی شیمی بگویید چه می‌گویید؟

برای افزایش درصد واقعا کمک می‌کند و با توجه به مفهومی شدن این سال‌های شیمی کنکور، واقعا کمک می‌کند بچه‌ها با سوالات بسیار مفهومی  آشنا شوند.


تهیه وتنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

روش مطالعه‌ی شیمی_رتبه‌ی 10 منطقه 3 ریاضی