تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه در سراوان توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه دبیرستان دانشگاه دخترانه در شهر سراوان استان سیستان و بلوچستان، مهر 97 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) تجهیز شد.

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه در سراوان توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه دبیرستان دانشگاه دخترانه در شهر سراوان استان سیستان و بلوچستان، مهر 97 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) تجهیز شد.


کتابخانه این دبیرستان به قفسه کتاب و میز مطالعه با هزینه ای بالغ بر 47 میلیون ریال تجهیز شده است؛ 20 درصد هزینه توسط مهین ریگی نماینده بنیاد قلم چی در سراوان تامین شده است.

با تجهیز کتابخانه این دبیرستان حدود 100 دانش آموز مقطع متوسطه دوم از امکانات مناسب مطالعه بهره مند شدند.

شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحد آموزشی، از سال 1392، انجام 1358 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.


تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه در سراوان توسط بنیاد قلم چی


تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه در سراوان توسط بنیاد قلم چیمنبع :