تجهیز کتابخانه 3 مدرسه در تکاب توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه‌های 3 مدرسه در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی، مهر 97 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) تجهیز شد.

تجهیز کتابخانه 3 مدرسه در تکاب توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه های 3 مدرسه در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی، مهر 97 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) تجهیز شد.


تجهیز کتابخانه هر یک از دبستان های دخترانه بنت الهدی، رضوان و نوری به میز، صندلی، کمد و قفسه کتاب با هزینه ای بالغ بر 39 میلیون و 500 هزار ریال صورت گرفته است که 21 میلیون و 250 هزار ریال توسط بنیاد قلم چی و 18 میلیون و 250 هزار ریال از سوی هر یک از مدارس تامین هزینه شده است. 

با تجهیز کتابخانه این سه مدرسه، بالغ بر 748 دانش آموز مقطع ابتدایی دوره اول و دوم از فضای مناسب برای مطالعه بهره مند شدند.

شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحدهای آموزشی، از سال 1392، انجام  1357امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.


تجهیز کتابخانه 3 مدرسه در تکاب توسط بنیاد قلم چی


تجهیز کتابخانه 3 مدرسه در تکاب توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه 3 مدرسه در تکاب توسط بنیاد قلم چی


تجهیز کتابخانه 3 مدرسه در تکاب توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه 3 مدرسه در تکاب توسط بنیاد قلم چی


تجهیز کتابخانه 3 مدرسه در تکاب توسط بنیاد قلم چیمنبع :