توسعه توان عضلانی؛ راهکاری برای بهبود اجرای جسمانی

یک دکترای فیزیولوژی ورزشی گفت: توسعه توان عضلانی راهکاری برای بهبود اجرای جسمانی است.

توسعه توان عضلانی؛ راهکاری برای بهبود اجرای جسمانی

دکتر وحید ولی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: توسعه توان عضلانی یکی از اساسی‌ترین سازگاری‌های فیزیولوژیکی برای بهبود اجرای جسمانی است.


وی ادامه داد: توانایی برای اعمال نیروی زودتر در یک حرکت و در سرتاسر یک دامنه حرکتی بزرگتر در بیشترین حرکات ورزشی از اهمیت زیادی برخوردار است.

ولی‌پور اضافه کرد: این حرکات در بیشترین ورزش‌ها به کار برده می‌شود عبارتند از دوی سرعت، پرش، تغییر جهت، پرتاب کردن، ضربه زدن با پا و حرکات برخوردی است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان یادآور شد: تولید توان ممکن است مهم‌ترین ویژگی اجرای ورزشی باشد و ممکن است کیفیت اجرا را تعیین کند.

وی خاطرنشان کرد: پتانسیل‌سازی پس از فعال‌سازی هنگامی به دست می‌آید که تحریک دستگاه عصبی مرکزی افزایشی در عملکرد انقباضی، به علت محرک آمادگی شدید، ایجاد می‌کند.

منبع :