کنکور 98

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 آبان چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 آبان چهارم انسانی ارزیابی و تحلیل آزمون 4 آبان چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 آبان چهارم انسانی

ارزيابي و تحليل آزمون 4 آبان چهارم انسانی (فارغ‌التحصیلان)


الف) بالاترین درصدها در هر درس

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 آبان چهارم انسانی


ب)سطح دشواری آزمون به تفکیک هر درس

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 آبان چهارم انسانی


محمد ابراهیم مازنی

محمد ابراهیم مازنی