کنکور 98

اهدای توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان سوادکوه

همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) به دانش آموزان 30 مدرسه در شهرستان سوادکوه استان مازندران، توپ ورزشی اهداء کرد.

اهدای توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان سوادکوه

همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) به دانش آموزان 30 مدرسه در شهرستان سوادکوه استان مازندران، توپ ورزشی اهداء کرد.


علی عباسی مسئول نمایندگی بنیاد قلم چی در سوادکوه با اعلام این خبر گفت: در این اقدام اهداء 250 توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان 30 مدرسه شهرستان سواد کوه به منظور ایجاد نشاط در آنان همراستا با یادگیری و تحصیل علم، از سوی بنیاد قلم چی انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اهدای توپ های ورزشی با حضور مسئولان بورسیه بنیاد قلم چی از تهران، مسئول تربیت بدنی سوادکوه، معاون امور تربیتی آموزش و پرورش سوادکوه و مسئولان این مدارس، به دانش آموزان مقاطع تحصیلی دوره اول و دوم متوسطه و همچنین مدارس استثنایی صورت گرفت.

به گفته صابر فتاحی عضو واحد بورسیه تهران، اهداء توپ ها طی روزهای متمادی در هفته تربیت بدنی، به مدارس این شهرستان اهداء شد.


اهدای توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان سوادکوه


اهدای توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان سوادکوه


اهدای توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان سوادکوه


اهدای توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان سوادکوه


اهدای توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان سوادکوه


اهدای توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان سوادکوه


اهدای توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان سوادکوه


اهدای توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان سوادکوه


اهدای توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان سوادکوه


اهدای توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان سوادکوه


اهدای توپ والیبال و فوتبال به دانش آموزان سوادکوه


منبع :