گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدجواد محقق، رتبه 10 انسانی منطقه 3

اعتدال برنامه‌ی راهبردی خیلی مهم است. فشار زیادی را بر دانش‌آموز وارد می‌کند و مبتنی بر توانایی دانش‌آموز قابلیت تغییر دارد؛ یعنی انعطاف‌پذیر است.

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدجواد محقق، رتبه 10 انسانی منطقه 3

اعتدال برنامه‌ی راهبردی خیلی مهم است



از چه زمانی به کانون آمدی و در چند آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کردی؟

از چهارم دبیرستان در 19 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کردم.


چرا به آزمون‌ها پیوستگی داشتی؟

آزمون‌های کانون بر اساس یک برنامه‌ی راهبردی دقیق و منظم برگزار می‌شود و حتی غیبت در یک آزمون باعث ایجاد توقف در این مسیر می‌شود. در کانون وقتی به نتیجه می‌رسیم که پیوسته و منطبق با برنامه پیش برویم.


در مورد برنامه‌ی راهبردی علاوه بر نظم و دقت آن چه ویژگی‌هایی دیگری قائل هستی؟

اعتدال برنامه‌ی راهبردی خیلی مهم است. فشار زیادی را بر دانش‌آموز وارد می‌کند و مبتنی بر توانایی دانش‌آموز قابلیت تغییر دارد؛ یعنی انعطاف‌پذیر است.

محمدجواد محقق، رتبه 10 انسانی منطقه‌ 3


اگر برنامه‌ی مدرسه با برنامه‌ی کانون منطبق نبود چه‌کار می‌کردی؟

تا جایی که امکان داشت سعی می‌کردم این دو را با هم هماهنگ کنم. برنامه‌ی شخصی‌ام منطبق با برنامه‌ی کانون بود اما اگر با برنامه‌ی مدرسه اختلاف پیدا می‌کرد اولویت را به برنامه‌ی کانون می‌دادم.


از چه ترازی شروع کردی و چه‌قدر پیشرفت داشتی؟

در اولین آزمون ترازم 6300 شد. آزمون بعدی 6900 شدم و پیشرفت خوبی داشتم و بالاترین ترازم 7800 بود.


دلیل پیشرفت خود را چه می‌دانی؟

من دنبال علاقه‌ام رفتم. من سال دوم دبیرستان در رشته‌ی تجربی درس خواندم و با این‌که نمراتم خوب بود، متوجه شدم علاقه‌ای به این رشته ندارم. معلمان و خانواده با تصمیم من برای تغییر رشته مخالف بودند اما به دنبال علاقه‌ام رفتم و رشته‌ی انسانی را انتخاب کردم و دلیل موفقیت خود را علاقه و تلاش در جهت علاقه‌‌ام می‌دانم. پشتکار زیادی در خلاصه‌نویسی درس‌ها داشتم و این موضوع در دوران جمع‌بندی خیلی به من کمک کرد. دلیل دیگر آن انطباق من با برنامه‌ی کانون بود.

محمدجواد محقق، رتبه 10 انسانی منطقه‌ 3


خلاصه‌نویسی را چگونه انجام می‌دادی؟

من دو نوع خلاصه‌نویسی داشتم. نوع اول از روی کتاب‌های درسی می‌نوشتم و دسته‌بندی داشتم. نوع دوم در درس‌های حفظی سعی می‌کردم ابتدا کتاب را کامل بخوانم و بعد هر چیزی را فهمیده‌ام در برگه‌ای می‌نوشتم و بعد برای انسجام آن دوباره از کتاب درسی استفاده می‌کردم. درواقع نوع دوم برای خلاصه‌نویسی‌ها بازیابی داشتم.


بین هوش و استعداد و تلاش و مهارت‌های فراشناختی و اکتسابی کدام را در رسیدن به موفقیت مؤثرتر می‌دانی؟

مسلماً مهم‌ترین عامل موفقیت تلاش است. مهارت‌های فراشناختی در اولویت بعدی قرار می‌گیرد و درنهایت هوش و استعداد تأثیر دارند.


در مورد ویژگی خودت چه می‌گویی؟

من با پشتکار علاقه‌‌ام را دنبال کردم و موفق شدم.

محمدجواد محقق، رتبه 10 انسانی منطقه‌ 3

محمدجواد محقق، رتبه 10 انسانی منطقه‌ 3