گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدمهدی جراحی، رتبه‌ی 7 ریاضی منطقه 1

مشورت با پشتیبان و نیز دانش‌آموزان برتر سال گذشته‌ی مدرسه به من ایده می‌داد و بعد تصمیم می‌گرفتم که چه نوع برنامه‌ای داشته باشم.

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدمهدی جراحی، رتبه‌ی 7 ریاضی منطقه 1

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها معیار اصلی من برای برنامه‌ریزی بوداز چه زمانی به کانون آمدی و در چند آزمون برنامه‌ای شرکت کردی؟

دوم راهنمایی و از سوم دبیرستان به کانون آمدم و در 41 آزمون شرکت کردم.


مهم‌ترین ویژگی برنامه‌ی راهبردی را چه می‌دانی؟

برنامه‌ریزی جامعی داشت؛ یعنی همه‌ی درس‌ها با هم پوشش داده می‌شدند. اگر درسی برای یک آزمون سخت می‌شد درس‌‌های دیگر برنامه سبک‌تر می‌شدند و این موضوع باعث رعایت تعادل در خواندن درس‌ها می‌شد. هم از این نظر جامع بود و هم این‌که این برنامه‌ تا پایان سال را در نظر گرفته بود و فقط مخصوص یک بازه‌ی زمانی خاص نبود.


از چه ترازی شروع کردی و چه‌قدر پیشرفت داشتی؟

من سال سوم از تراز 7900 شروع کردم و سال چهارم به تراز 8500 هم رسیدم.

محمدمهدی جراحی، رتبه‌ی 7 ریاضی منطقه 1


چه عواملی باعث این پیشرفت شد؟

تلاشم را بیش‌تر کردم اما عامل اصلی آن برنامه‌ریزی‌ بهتر و درست‌تر بود.

آیا می‌توانی در مورد نحوه‌ی برنامه‌ریزی‌ات توضیح دهی؟

من بعد از هر آزمون برای دو هفته‌ی بعدی برای برنامه‌های مدرسه و کلاس‌های فوق برنامه و نیز آزمون بعدی یک برنامه‌ریزی کلی داشتم. برنامه‌ریزی دقیق را هم به‌تدریج انجام می‌دادم و مقداری از زمان را هم خالی می‌گذاشتم تا در پایان برنامه‌ام، برای هر درسی که ضعیف‌تر بودم وقت بگذارم. من سه‌شنبه‌ی هفته‌ی دوم از سایت کانون آزمون سال گذشته‌ی کانون را دریافت می‌کردم و از آن برای محک زدن خودم استفاده می‌کردم و با توجه به نتیجه‌ای که کسب می‌کردم زمان باقی‌مانده را به نواقص اختصاص می‌دادم.


درواقع برنامه‌ی مدرسه و آزمون را با هم تلفیق می‌کردی. این نوعی حل مسئله است. در این حل مسئله از کسی هم کمک گرفتی؟

مشورت با پشتیبان و نیز دانش‌آموزان برتر سال گذشته‌ی مدرسه به من ایده می‌داد و بعد تصمیم می‌گرفتم که چه نوع برنامه‌ای داشته باشم. به هر حال برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها معیار اصلی من برای برنامه‌ریزی بود.

محمدمهدی جراحی، رتبه‌ی 7 ریاضی منطقه 1


آیا شما هم به دانش‌آموزان دیگر کمک خواهی کرد؟

بله‌؛ حتماً.


از سال کنکور چه خاطره‌ای داری؟

در سال کنکور برخی از اطرافیان با حرف‌های خود استرس بی‌مورد ایجاد می‌کنند و دانش‌آموز را تشویق می‌کنند که کارهای عجیب و غریب انجام دهد. من هم مدتی تحت تأثیر این حرف‌ها بودم و می‌خواستم مشاورم را عوض کنم و به مدرسه نروم و برنامه‌ی آزمون را هم کنار بگذارم؛ اما زود فهمیدم که نباید به این حرف‌ها اعتنا کنم و تا پایان سال همان روشی را در پیش گرفتم که سال‌های قبل داشتم. قرار نبود سال کنکور اتفاق خاصی بیفتد.

محمدمهدی جراحی، رتبه‌ی 7 ریاضی منطقه 1