فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی درباره سایت

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی درباره سایت کانون و صفحه شخصی

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی  درباره سایت

آیا می دانید سارا کمالی زنوزی چگونه از سایت کانون استفاده می کرد؟


سارا کمالی زنوزی 

رتبه ی5 تجربی کشوری و رتبه ی 2 منطقه 1 در کنکور 97

در 73 آزمون برنامه ای شرکت کرده است .


صفحه شخصی : من در صفحه شخصی از کارنامه ی اشتباهات استفاده می کردم بسیار برای من مفید بود چون نشانگر اشتباهات و بی دقتی های من بود و من از کارنامه ی پروژه ای نیز استفاده می کردم .


بازدید فیلم های آموزشی : من فیلم هایی را که بعد از آزمون گذاشته می شد را تماشا می کردم مخصوصا در ادبیات که باعث پیشرفت من شد.                                        عملکرد سارا کمالی زنوزی 

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی  درباره سایت

در این فیلم سارا ، درمورد غیبت نکردن ، برنامه ی راهبردی و منابع خود در دوران نوروز نیز صحبت کرده است .


فایل های ضمیمه

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی در خصوص سایت کانون و صفحه شخصی