فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی درباره سایت

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی درباره سایت کانون و صفحه شخصی

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی  درباره سایت

آیا می دانید سارا کمالی زنوزی چگونه از سایت کانون استفاده می کرد؟


سارا کمالی زنوزی 

رتبه ی5 تجربی کشوری و رتبه ی 2 منطقه 1 در کنکور 97

در 73 آزمون برنامه ای شرکت کرده است .


صفحه شخصی : من در صفحه شخصی از کارنامه ی اشتباهات استفاده می کردم بسیار برای من مفید بود چون نشانگر اشتباهات و بی دقتی های من بود و من از کارنامه ی پروژه ای نیز استفاده می کردم .


بازدید فیلم های آموزشی : من فیلم هایی را که بعد از آزمون گذاشته می شد را تماشا می کردم مخصوصا در ادبیات که باعث پیشرفت من شد.                                        عملکرد سارا کمالی زنوزی 

در این فیلم سارا ، درمورد غیبت نکردن ، برنامه ی راهبردی و منابع خود در دوران نوروز نیز صحبت کرده است .


فایل های ضمیمه

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی در خصوص سایت کانون و صفحه شخصی