فیلم : روش و منبع مطالعه رتبه 2 منطقه 3 تجربی در زیست‌شناسی

در مقاله‌ی زیر، رتبه‌ی 2 منطقه 3 تجربی، مهدی طالبی، روش و منبع مطالعه‌ی خودش را در درس زیست‌شناسی بیان کرده است...

فیلم : روش و منبع مطالعه رتبه 2 منطقه 3 تجربی در زیست‌شناسی

سلام لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمائید چه رتبه‌ای کسب کردید؟

مهدی طالبی هستم رتبه‌ی 2 منطقه‌ 3 تجربی

روش مطالعه‌تان را در درس زیست‌شناسی برای دانش‌آموزان می‌فرمائید؟

من زیست‌شناسی را در سه مرحله می‌خواندم. مرحله اول فصل را یک روخوانی جزئی می‌کردم که ببینم چه می‌گوید مرحله‌ی دوم حفظ می‌کردم ولی حفظی مفهومی، طوطی‌وار حفظ نمی‌کردم، درک می‌کردم بعد حفظ می‌کردم. مرحله‌ی سوم دوباره روخوانی می‌کردم ولی این بار ترکیبی تمام نکات ترکیبی را می‌نوشتم، در این 3 مرحله دیگر فصل را کامل یاد می‌گرفتم.

بهترین کتاب کانون که برای شما بیشترین فایده را داشت کدام کتاب بود؟

سه‌سطحی زیست‌شناسی

من اولا روشم را می‌گویم من این کتاب را چند بار زدم، 3 بار، یک‌بار در تابستان و یک‌بار اواخر پاییز و یک‌بار هم بعد عید. باعث شد نکاتش برایم تکرار شود، خوب می‌دانیم که سوالات سه‌سطحی یک مقدار سطحشان بالاست و با توجه به این‌که امسال هم زیست سخت بود واقعا خیلی کمک کرد من اوایل زیست را 60% می‌زدم اواخر به 90% رسیدم. در کنکور هم این درس را 90% زدم.

چه‌طوری با کتاب‌های سه‌سطحی آشنا شدید؟

پشتیبانم به من معرفی کرد.

نظرتان در مورد حجم کتاب‌های سه‌سطحی چیست؟

خوب معقول است، یعنی مثلا بهترین حجمی که می‌تواند داشته باشد همین است نه تعداد تست‌هایش آنقدر کم است که دانش‌آموز احساس کمبود کند نه آنقدر زیاد که کسل شود کلا حجمشان خوب است.

آیا به همه‌ی سوالات کتاب‌های سه‌سطحی جواب می‌دادید یا بسته به زمان یا تسلطتان بعضی از سطح‌ها را می‌گذاشتید برای بعدا؟

من سوالات نسبتا دشوار را هفته‌ی اول جواب می‌دادم! دشوارها را وسط‌های دوهفته و سوال‌های خیلی دشوار را پنچ‌شنبه‌ی قبل آزمون می‌زدم که آماده سر جلسه بروم.

شما چه دسته از دانش‌آموزان را مخاطب کتاب‌های سه‌سطحی می‌دانید؟

تقریبا همه‌ی دانش‌آموزان می‌توانند از آن استفاده کنند چون نسبتا دشوار دارد، دشوار دارد و دشوارتر. خوب ترازهای پایین می‌توانند خودشان را به تراز‌های متوسط بکشند و دانش‌آموزان با تراز‌های متوسط به ترازهای بالاتر و دانش‌آموزان با تراز بالاتر هم می‌توانند جایگاهشان را با کتاب‌های سه‌سطحی تثبیت کنند.

به دانش‌آموزان چه زمانی را توصیه می‌کنید که از کتاب‌های سه‌سطحی استفاده کنند و چه روشی را توصیه می‌کنید؟

خوب در طول سال بهترین زمان می‌تواند باشد.

اگر بخواهید یک جمله در مورد سه‌سطحی زیست بگویید چه می‌گویید؟

یک کتاب عالی با حجم معقول و تست‌های مناسب برای همه‌ی دانش‌آموزان.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

روش و منبع مطالعه‌ی مهدی طالبی در زیست‌‌شناسی