جمعه‌های خانوادگی

ویژگی جالبی که بین دانش‌آموزان موفق و خانواده‌هایشان به چشم می‌خورد آن است ک جمعه‌های آزمون را نیز به طور خانوادگی می‌گذرانند.

جمعه‌های خانوادگی

در فرهنگِ ما عموما جمعه‌ها به عنوانِ روز خانواده تعریف شده است، روزی که همه‌ی اعضای خانواده سعی بر آن دارند که بیش‌تر از روزهای دیگر، زمانشان را با خانواده بگذرانند. ویژگی جالبی که بین دانش‌آموزان موفق و خانواده‌هایشان به چشم می‌خورد آن است ک جمعه‌های آزمون را نیز به طور خانوادگی می‌گذرانند.

صبح را با نشاط و در کنار هم آغاز می‌کنند. قبل از آزمون، کمی در بابِ آزمون و استراتژی و روشی که قرار است فرزندشان در آزمون پیاده‌سازی کند، گفت‌وگو می‌کنند. پس از آزمون هم شرایط را برای تحلیلِ آزمون فراهم می‌سازند و در صورت لزوم و وجودِ امکان، در بابِ سوالات آزمون و تکنینک‌ها به بحث می‌نشینند.

به اتفاقِ هم برای مشاوره پیرامونِ نتایجِ کارنامه به پشتیبان مراجعه می‌کنند و نقاط قوت و چالش‌ها را با هم بررسی می‌کنند و هدف‌گذاریِ آزمون بعد را انجام می‌دهند. همه‌ی این کارها موجب می‌شود که دانش‌آموز با حمایتی که از سوی خانواده احساس می‌کند، برای هر آزمون با تمامِ توانش تلاش کند.

 جمعه‌های آزمونی‌تان خانوادگی باد.