اندکی صبر، سحر نزدیک است

همان‌طور که انتظار نداریم بلافاصله پس از کاشت یک نهال، درختی تنومند را شاهد باشیم و یا پس از کاشت بذر، محصول درو کنیم.

اندکی صبر، سحر نزدیک است

همان‌طور که انتظار نداریم بلافاصله پس از کاشت یک نهال، درختی تنومند را شاهد باشیم و یا پس از کاشت بذر، محصول درو کنیم. پس چگونه انتظار داریم بلافاصله پس از مطالعه‌ی درسی که یکی از پرچالش‌ترین درس‌ها برای ماست و پس از گذشت یکی دو آزمون، نتیجه‌ای عالی کسب کنیم؟

پس بهتر است کمی صبوری چاشنی کار کنیم و پس از رویارویی با چالش‌هایمان به خود فرصت تکرار و تمرین بدهیم و اجازه دهیم عمق مطالب به جانمان بنشیند.

سپس قطعا پیروزی و موفقیت در آزمون‌ها و در درس مورد نظرمان را خواهیم‌ دید.