کتاب‌های پیمانه‌ای، پلی به سوی مدیریت زمان

پیمانه‌ها مشخص می‌کنند که کدام مبحث از یک درس اهمیت بیش‌تری دارد و سوال‌های بیش‌تری از آن مطرح می‌شود.

کتاب‌های پیمانه‌ای، پلی به سوی مدیریت زمان

امسال در کانون ابزاری جدید برای استفاده از منابع تهیه شده و در اختیارتان قرار گرفته است که مانند دیگر ابزارها، علاوه بر بازخورد مناسب، باعث تسهیل در یادگیری و نظم مطالعاتی می‌شود. آن سوی پیمانه‌ها در کتاب‌های کانون، تلاشی هدفمند، تفکری عمیق و فلسفه‌ای مهم نهفته است:

-پیمانه‌ها مشخص می‌کنند که کدام ‌مبحث از یک درس اهمیت بیش‌تری دارد و سوال‌های بیش‌تری از آن مطرح می‌شود.

-پیمانه‌ها باعث ایجاد تناسب بین کیفیت و کمیتِ مطالعه‌ی شما می‌شوند.

-در استفاده از پیمانه‌ها با اختصاص وقت بیش‌تر به مباحث پراهمیت‌تر، فرایند مدیریت زمان با دقت بیش‌تری اجرا می‌شود.

-تمرین هر پیمانه از یک مبحث، دوره‌ی کاملی از کلیه‌ی نکات و مفاهیم آن مبحث است، از این رو برای مرور نکات یک مبحث نیازی به گلچین کردن تست نخواهید داشت.

-پیمانه‌ها برای تست‌زنی به روش آموزشی، تثبیتی و تسلطی، ابزاری مفید، کارآمد و جامع هستند.

سنجاق شدن پیمانه‌ها به مباحث برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها کمک می‌کند تا برنامه‌ی مطالعه و تمرین خود را مدیریت کنید.

-پیمانه‌ها باعث تعادل حجم برنامه‌ی مطالعاتی و زمان مطالعه می‌شوند.

-پیمانه‌ها مانع از افراط و تفریط در مطالعه شده و درنتیجه باعث می‌شود تا شما به تعادل نزدیک‌تر ‌شوید.

-در تدوین پیمانه‌ها، سوال‌های زائد حذف شده و مجموعه‌ای از سوال‌های کاربردی و نکته‌دار جمع‌آوری گردیده که باعث بهره‌وری بیش‌تر از زمان می‌گردد.