فیلم گفتگو با کیمیا طهماسبی رتبه 7 انسانی درباره سایت کانون

فیلم گفتگو با کیمیا طهماسبی در خصوص صفحه شخصی و سایت کانون

فیلم گفتگو با کیمیا طهماسبی رتبه 7 انسانی درباره سایت کانون

آیا میدانید کیمیا طهماسبی چگونه از سایت کانون استفاده می کرد ؟


کیمیا طهماسبی

رتبه 7 منطقه ی 3 رشته ی انسانی در کنکور 97

در 69 آزمون بدون غیبت شرکت کردم.


صفحه شخصی : من در صفحه شخصی بیشتر از کارنامه های کشوری ، 5 نوع درس ، پروژه ای ، بازیابی سوال محور ، کارنامه ی اشتباهات و کارنامه ی شخصی سازی شده نوروز استفاده می کردم .


پاسخ به سوالات دانش آموزان و ارسال کامنت : من به سایت کانون بسیار سر میزدم و به سوالات مشاوره ای و درسی دانش آموزان جواب میدادم و من هم سوال می پرسیدم . این سوال جواب دادن باعث میشد تا درس برایم یکبار دیگر مرور شود.


بازدید فیلم های آموزشی‌ :من به طور خاص فیلم های آموزشی را مشاهده می کردم  بخصوص در درس های فلسفه ، عربی و ریاضی فیلم هارا مشاهده می کردم .


                                                         عملکرد کیمیا طهماسبی

در این فیلم کیمیا ، درباره ی غیبت نکردن در آزمون و برنامه ی راهبردی نیز صحبت کرده است.

فایل های ضمیمه

فیلم گفتگو با کیمیا طهماسبی در خصوص سایت کانون و صفحه شخصی