کنکور 98

مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد

در مقاله‌ی زیر، گزارشی از مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 آمده است...

مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد
 1. مراسم تجلیل از نخبگان دانشگاه‌های علوم پزشکی سال 97، 27 مهر 97، در ساختمان بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی برگزار شد. در سال جاری، این مراسم همراه با اهدای کتاب دانشجویی به نخبگان، از 26 مهر آغاز شده و تا 4 آبان 97 ادامه خواهد داشت. برای تجلیل از این دانشجویان، بنیاد امکانی را فراهم کرده است  که بتوانند تا 200 هزارتومان کتاب های دانشگاهی خود را قبل از مراسم انتخاب و در این مراسم دریافت نمایند. یکی از محوری‌ترین موضوعات این مراسم، تشویق دانشجویان به کار دانشجویی و کارآفرینی بود، کاری که در کانون برای دانشجویان برتر اتفاق می‌افتد و در این زمینه، این مراسم میزبان اساتید، نخبگانی از همکاران کانون و دانشجویان برتر مشغول به کار در کانون بود. گزارشی از این مراسم در زیر آمده است:

 2. مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد

  مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد

  مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد

  مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد

 3. مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد


  مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد

  مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد


 4. مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد
مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد

مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد


مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد

مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد


مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد

مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد

مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد


 1. مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد

  مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد

  مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد


 2. مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد

  مراسم تجلیل از نخبگان علوم پزشکی سال 97 برگزار شد
 1.  تهیه و تنظیم

 2. همکاران گروه گرافیک