به شهر ما بیایید - پاسارگاد نماد تمدن ایران

مجموعه‌ی باستانی پاسارگاد، که یادگاری از دوران پرشکوه هخامنشی است، در شهرستانی به همین نام در نزدیکی شیراز قرار دارد.

به شهر ما بیایید - پاسارگاد نماد تمدن ایران

مجموعه‌ی‌ باستانی پاسارگاد، که یادگاری از دوران پرشکوه هخامنشی است، در شهرستانی به همین نام در نزدیکی شیراز قرار دارد. از سازه‌‌های تاریخی و متحیرکننده‌ِی این شهر باید به معبدپاسارگاد،باغ پادشاهی پاسارگاد،کاخ دروازه، کاخ بار عام، کاخ اختصاصی، دو کوشک، آرامگاه کمبوجیه، کاروان‌سرای مظفری و آب‌‌نماهای باغ شاهی اشاره کرد؛ اما بدون شک برجسته‌ترین جاذبه‌ی پاسارگاد، آرامگاه کوروش بزرگ است.

به شهر ما بیایید


پاسارگاد با معماری کم‌نظیر و تمام‌سنگی، نمایانگر هنر مردان تنومندی از ایران باستان است که هنر دست و قدرت سنگ را خوب به هم آمیخته‌اند و سازه‌ای بی‌بدیل خلق کرده‌اند. به احتمال زیاد کوروش بزرگ دستور ساخت این مجموعه‌ی باشکوه را داده است. شواهدی ازجمله کتیبه‌ای سه‌زبانه و معماری کم و بیش مشابه تخت‌ جمشید این احتمال را تقویت می‌کنند. شهر باستانی پاسارگاد، نخستین پایتخت شاهنشاهی هخامنشی بوده است. 

به شهر ما بیایید


آرامگاه کوروش بزرگ در جنوب پاسارگاد، تل تخت (تخت سلیمان) و استحکامات روی تپه‌ی شمال محوطه، مجموعه‌ی سلطنتی در مرکز محوطه‌ی اصلی و زندان سلیمان در شمال مجموعه‌ی سلطنتی قرار دارند. در ساخت عمده‌ی بناهای پاسارگاد سنگ، آجر و خشت خام به کار رفته است.

قدم زدن در این محوطه شما را به اعماق تاریخ می‌برد و حس زیبای سفر در زمان را تجربه می‌کنید و از داشتن کشوری با این تمدن غرق در غرور و لذت خواهید شد.

به شهر ما بیایید

به شهر ما بیایید